Language switcher

Neler Yapıyoruz ?

Hizmet verdiğimiz kurum ve markaların kurumsal itibarlarını yönetmek üzere iletişim stratejileri geliştiriyoruz.

İtibar Yönetimi

Hedefler doğrultusunda ticari, sosyal, sektörel alanlarda kurumun ürün ve hizmet yönetiminin kurumsal itibarını yönetmek, genel imajını desteklemek, artırmak, gerekirse yeniden oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz.

Lider İletişimi

Liderlerin ve kilit sözcülerin güvenilir, profesyonel ve etik olarak algılanmaları önemlidir. 5N1PR İletişim Danışmanlığı olarak liderlerin hazırlanan iletişim programlarında etkin olarak yer almasının sağlanması için stratejiler oluşturuyoruz.

Pazarlama İletişimi

Müşterilerimizin ürünlerini satın almayı artırma ve müşteri tatminini sağlama amaçlı stratejilerini oluşturuyor, projelerini planlıyor ve uyguluyoruz.

Medya İletişimi

5N1PR İletişim Danışmanlığı olarak kurumların iletişim hedefleri doğrultusunda stratejik bir açıyla hazırlanan doğru mesajı, doğru zamanda doğru medya aracılığı ile hedeflenen kitleye ulaştırıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi

Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi kapsamında müşterilerimizin, toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunduğu algısına yönelik projeleri planlıyor ve yönetiyoruz.

Kriz Yönetimi

5N1PR İletişim Danışmanlığı olarak müşterilerimizin saygınlığına yönelik tehditleri önceden belirliyor ve buna karşılık programlar hazırlıyoruz. Krizin iyi yönetilmesi ve krizlerden fırsat yaratılmasının, iyi yönetilen bir kriz yönetimi ile gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Konu ve Gündem Yönetimi

Kurumların belli aralıkta, belli kitleye yönelik hizmet ve ürünlerinin detaylı ve planlı bir şekilde gündeme taşıyoruz. Gündem konularını takip ederek ilgili müşterilerimizin gündemde yer almasını sağlıyoruz.

Finansal İletişim

Finansal İletişimi karlılık, pazar payı, büyüme, yeni yatırımlar, istihdam, ekonomiye sağlanan değer gibi konularda doğru bir bilgilendirme stratejisiyle ve açıklık ve süreklilik ilkelerine bağlı kalarak yönetiyoruz.

Stratejik planlama

İş hedefleriniz doğrultusunda stratejik iletişim yaklaşımları geliştiriyoruz. Stratejik planlarımızla, iletişim araçlarını en verimli şekilde kullanmayı ilke ediniyoruz.

Online İletişim

Hizmet verdiğimiz kurum ve markaların internet ortamındaki itibarını yönetmek üzere iletişim stratejileri geliştiriyoruz.

Sosyal Medya

Sosyal medyada kurum ve markalarımızı yakından takip ederek ilgili tüm süreçlerden onları haberdar ediyoruz. Algılarını güçlendirmeye yönelik yaratıcı, sonuç odaklı projeler geliştirip uygulanmasını koordine ediyoruz.

Etkinlik Yönetimi

İş ortaklarımızın ihtiyaçları paralelinde iş hedeflerine yönelik özel etkinlikleri tasarlıyor ve yönetiyoruz.

EVENTS

Müşterilerimizin ihtiyaçları paralelinde iş hedeflerine yönelik özel etkinlikler organize ediyoruz.Takvim ve pazar araştırması, bütçelendirme, iş ortaklarının ve tedarikçilerin koordinasyonu gibi tüm süreçleri yönetiyoruz.

Lansmanlar

Yeni ürün ve projelerinizin lansmanlarını yapıyoruz

Basın Toplantıları

Basın toplantılarınızı organize ediyoruz

Basın Gezileri

Yurtiçi ve yurtdışı basın gezileri düzenliyoruz

Ödül Törenleri

Ödül törenleri, yıl dönümü kutlamaları gibi özel etkinliklerinizi A’dan Z’ye biz organize ediyoruz